Iruñerrian gai organikoetarako eta gainerakoen frakziorako edukiontzi adimendunen sistema berria ezarri eta gero, 2022ko datuek erakusten dute % 43 handitu dela gai organikoen bilketa. Gainera, gainerakoen frakzioa % 15 gutxitu da, eta bai Gongorako HHTZn isuritakoa ere, 1992an lanean hasi zenetik urte batean izandako isurketa txikiena erregistratu baitu, % 8,84ko jaitsiera batekin.

Tras la implantación del nuevo sistema de contenedores inteligentes de orgánica y resto en la Comarca de Pamplona, los datos de 2022 señalan una subida de un 43% de la recogida de la materia orgánica. Además, la fracción resto ha disminuido en un 15%, así como el vertido en el CTRU de Góngora, que ha registrado el menor vertido anual desde su entrada en funcionamiento en 1992, con una bajada del 8,84%.

Que el agua es fundamental para nuestra vida nos lo han enseñado desde la escuela. Pero que el agua tiene un significado diferente para cada persona dependiendo de su origen, edad, actividad o vivencias es algo que descubrimos diariamente.
El agua nos habla de historia, de costumbres, de vida.

Eskolatik irakatsi digute ura funtsezkoa dela gure bizitzarako. Baina urak esanahi desberdinak dituela pertsona bakoitzarentzat, bere jatorria, adina eta abar zein den aintzat hartuta., egunero ikusten dugu.
Azken finean urak gure historia kontatzen digu eta gure nortasuna zizelkatzen du.