Fammer Fish es un sistema acuapónico en miniatura, al alcance de cualquiera, donde los peces son granjeros y las plantas limpian el agua. El objetivo que persigue es facilitar el aprendizaje, a todas las edades, de cómo se relacionan biológicamente los diferentes seres vivos de manera sostenible. Porque a veces se nos olvida que en la naturaleza todos los seres han de vivir en equilibrio.

Sistema akuaponikoa da Farmer Fish, miniaturazkoa, edonoren eskueran dagoena, eta bertan arrainak baserritarrak dira eta landareek ura garbitzen dute. Bere xedea da erraztea ikasi ahal izatea nola erlazionatzen diren biologikoki eta modu iraunkorrean izaki bizidun desberdinak. Izan ere, batzuetan ahaztu egiten zaigu naturan izaki guztiek orekan bizi behar dutela.